Apsaugos sąmoningumo ugdymo jūrininkams, dalyvaujantiems laivo apsaugos užtikrinime

 (pagal STCW kodekso A-VI/6-2 reikalavimus)

Trukmė – 9 val.